සිල් සුවඳ දසත හමා යයි. බුදුන් පුදට ඇති නේක විද පුෂ්පයන් හරහා හමා ආ සුළඟ නාස් පුඩු අවධි කරවයි. මේ පින... Read More
කොටික යනු කරුංකාවලට කියන තවත් නමකි. කොටික පැවැති පුවක් වත්තක් ගැන මාතර ප්‍රදේශයේ එකල ප්‍රචලිතව පැවැත... Read More
මාතර වෙහෙරහේන පුදබිම යනු ඉතා චිරාත් කාලයක් තිස්සේ පැවැත එන රමණීය වන්දනීය භූමි භාගයකි. අක්කර භාගයකින්... Read More
පිහිටීම - මාතර නගරයේ ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පළට පිටුපසින්, සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට යාබඳව මාත... Read More
බිම වැටී තිබූ ඒ බෝපතවල තිබුණේ පුදුම විචිත්‍රවත් බවක් ය. බැලූ බැල්මට හිතෙන්නේ කවුරුන් හෝ ඒ රටා ඇතැයි... Read More

Pages

HERITAGE