අපේ‍්‍රල් මාසය යනු අව් රශ්මිය තදින් දැනෙන මාසයකි. සූර්යයා මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට ප්‍රවිෂ්ට වීම... Read More
අපේ හෙළ වෙදකම වූ කලී මහා අභිමානවත් කර්තව්‍යයකි. එය පරම්පාරවෙන් පරම්පරාවට උරුම වන්නකි. පියා තම... Read More
සිංහල අවුරුද්ද, අලුත් අවුරුද්ද, සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද බක් මහා මඟුල, සූර්ය මංගල්‍යය යන නම්... Read More
කලට වැසි ඵල ලැබී, සොබා දහමේ ආශිර්වාදයෙන් පාට වැටෙන ගහ කොළ, නේක සියොතුන්ගේ ගීත මිහිරෙන් අවදිවෙන... Read More
අලුත් අවුරුදු උදාවන්නේ වසරකට වරකි. සූර්යයා මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට නෑගම් යන්නේ දින 365 දිනක් ගතකොට... Read More

Pages

CULTURE