ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීමෙන් ගැමි ජනතාවගේ ආර්ථික තත්ත්වය නංවාලනු වස් විවිධ ව්... Read More
ගල් කටාරම් සහිත ලෙනකින් සමන්විත මේ විහාරය පෙර වළගම්බා රජ දවස ඉදිකරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. පහළ... Read More
වසර 1938 දී පොල් අතු සෙවිළි කල කුඩා කාමරකින් ආරම්භ කළ මෙම දේවාලය 2007 වසරේ දී නවීකරණය කරන ලදි.... Read More
  දකුණු ඉන්දියාවේ තිරාච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ නාච්චන්තුප්පට්ටි ග්‍රාමයේ සිට මෙරටට පැමිණි කේ. එම්... Read More
කුරුණෑගල නගරයේ සිට කොළඹ 06 මාර්ගයේ පැමිණි විට සැතපුම් දෙකහමාරක් පමණ දුරින් සුන්දර පරිසරයක් තුළ මෙම... Read More

Pages

CULTURE