හඟුරන්කෙත වළලවෙල ගෙදර කුඹුරේ අභයකෝන් ජයසේකර මුදියන්සේලාගේ ඩිංගි රාළසොහොයුරන් දෙදෙනෙකුට බාලයා ලෙස... Read More
ඓතිහාසික මුලාශ්‍ර අනුව 1844 දී ඔරතෝරියානු කිතුණු පියවරුන් විසින් රෝමයට යවන ලද වාර්තාවක සඳහන් වන... Read More
අංක 99, මහවීදිය පාර, කුරුණෑගල යන ස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති මෙම පල්ලිය 1923 වසරේ දී ආරම්භ කර ඇති අතර... Read More
අංක 155 දඹුල්ල පාර , කුරුණෑගල යන ස්ථානයේ ඉදිකර ඇති මැලේ ජුම්මා පල්ලිය අවුරුදු පනහකට වැඩි ඉතිහාසයකට... Read More
  අනුරාධපුර යුගයේ සිට කන්ද උඩරට රාජධානිය දක්වා පැවැත ආ සංස්කෘතික ලක්ෂණයන්ට මුල් තැන දෙමින්්... Read More

Pages

CULTURE