හින්දුන් කරපාදය ලෙසත් සිංහලයින් පාද වන්දනාව ලෙසත් හදුන්වන පාද වන්දනාව වසර 2000 කට වඩා ඈතට දිව යන... Read More
ඈත අතීතයේ ඉසලිංග නම් තපස් වරයෙක් වාසය කළා. ඔහු හුගක්ම බල සම්පන්න කෙනෙක්. සෘධිය උපදවාගත් යෝගීවරයෙක්... Read More
කතරගම දෙවියන්ගේ නම මහාසේන ය. ඔහු දේවත්වයට පත්වීමට පෙර කතරගම හෙවත් කාචරගාම රාජ්‍ය පාලනය කළ ක්ෂත්‍රීය... Read More
දවටගහවත්ත පන්සල, තිත්තවල පන්සල යන නම්වලින් ද හඳුන්වන මෙම පන්සල වාද්දුව, මොල්ලිගොඩ පිහිටයි. ගාලුපාර... Read More
නෙත ගැටෙන මානයේ දිස්වන්නේ තුරු මුදුන් පුරා සුපුෂ්පිත පුෂ්ප ගුලාවන් ය. පලබරින් ලඹදෙන අඹතුරු සෙවණ... Read More

Pages

CULTURE